گروه حقوق اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (علیه السلام) به منظور کسب تجربیات و اطلاعات اساتید محترم در رابطه با موضوع پژوهش در حقوق اسلامی، جلساتی در محضر ایشان برقرار نموده است.

به همین منظور، پیرو هماهنگی های به عمل آمده از سوی این گروه آیت الله هادوی تهرانی کارشناسان محترم این گروه را به حضور پذیرفته و در خصوص موضوع پژوهش در حقوق اسلامی و موضوعاتی حول این محور به بحث و گفتگو خواهند پرداخت.

گفتنی است این جلسه امروز شنبه مورخ 5/6/90 در محل مؤسسه رواق حکمت برگزار می گردد.

روابط عمومی مؤسسه رواق حکمت

منوی داخلی