به حول و قوه الاهی، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در حوزه علمیه قم، دروس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) از روز یکشنبه مورخ 17/6/92 در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) مدرس 23 به شرح زیر آغاز می شود.

اصول:

علم اصول فقه (از ابتدا): شنبه تا سه شنبه

فلسفه علم اصول (روش شناسی اصول فقه از ابتدا) (فلسفه علم اصول): چهارشنبه

ساعت: 9 صبح (ساعت رسمی زمستانی)

فقه:

کتاب الحج: شنبه تا سه شنبه

کتاب القصاص: چهارشنبه

ساعت: 10 صبح (ساعت رسمی زمستانی)

روابط عمومی مؤسسه رواق حکمت

منوی داخلی