پرینت

با احترام فراوان به شما بازدید کننده و کاربرمحترم که ما را از بذل عنایت خود بهره مند نمودید و برای آشنایی با ما وارد سایت مؤسسه رواق حکمت گردیدید، ما نیز جهت آشنایی بیشتر شما، همچنین عرضه بخشی از فعالیت های مؤسسه شما را به بخش های مختلف اداری و مدیریتی مؤسسه رواق حکمت آشنا می کنیم.امید است شاهد ارتباط بیشتر شما با این مؤسسه باشیم.

1. ریاست؛ این بخش عالی ترین جایگاه مؤسسه رواق حکمت می باشد که در حال حاضر فقیه عالی قدر و دانشمند فرزانه، آیت الله مهدی هادوی تهرانی عهده دار آن هستند.

تدوین نقشه راه و هدایت مؤسسه جهت اهداف از پیش تعیین شده با هدف نظارت بر کلیه واحدها، تعیین چشم انداز و برنامه های سالیانه، تعریف اقدامات اصلاحی جهت بهبود شرایط کلی مؤسسه و مدیریت کلان منابع مالی و انسانی، بر عهده ایشان می باشد.

ریاست عالی مؤسسه رواق حکمت با ارتباط مستقیم با دو جایگاه قائم مقام و اداره حوزه ریاست، امور مؤسسه را مدیریت می نمایند و با نظارت کامل، تدوین برنامه های مؤسسه را سامان می دهند.

2. قائم مقام؛ این رده مدیریتی که پس از ریاست بالاترین جایگاه را عهده دار است با دو زیر مجموعه مهم؛ معاونت پشتیبانی، مالی، اداری (مپما) و معاونت علمی، آموزشی، پژوهشی، اعمال کلی برنا مه های تعریف شده توسط ریاست در زمان مورد نیاز را بر عهده دارد.

الف) معاونت پشتیبانی، مالی و اداری

این معاونت هماهنگی، انتقال برنامه های استراتژیک و دستیابی به اهداف حقیقی در حوزه های تابعه را بر عهده دارد و اهداف، نظارت بر عملکرد واحدها، تعریف اقدامات اصلاحی، ارزش گذاری بر فعالیت های انجام شده، افزایش کیفیت نیروهای انتقال اهداف ریاست به بدنه اجرائی، تولید پیش نویس طرح ها و برنامه ها، نظارت بر حسن پیاده سازی فرآیند های کاری را دنبال می نماید.

این معاونت دارای سه اداره، فناوری اطلاعات ،آفرینش های هنری و اداری – مالی و یک واحد انتشارات می باشد که هر کدام از آنها واحد هائی را در زیر مجموعه خود دارند که به معرفی اجمالی آنان خواهیم پرداخت.

1- الف: اداره، اداری – مالی؛

این بخش از مؤسسه رواق حکمت دارای 4 واحد؛ امور مالی، امور اداری، گزینش و صندوق خدمات رفاهی می باشد.

این اداره سیاستهای اداری و مالی مؤسسه را سامان می دهد و نظارت بر فرآیندهای مالی، کنترل حسابها، پیگیری کمک های مالی از دیگر سازمان ها و امور بانکی را عهده دار است.

در ادارات تابعه این بخش، ثبت اسناد، امور مالیاتی، حقوق و دستمزدها، ارائه گزارشات مالی درون سازمانی، امور ارتباط با مراکز دولتی و غیر دولتی، نظارت به گزارش های ماهانه، عقد قراردادها، جذب نیروی انسانی و نظارت بر عملکرد آنها و... سامان دهی می شود.

2- الف: اداره آفرینش های هنری؛

این بخش از مؤسسه رواق حکمت شامل دو بخش ؛ واحد های آفرینش های هنری و واحد آفرینش های صوتی و تصویری می باشد.

واحد آفرینش های هنری که بیشتر کارهای گرافیستی انجام می دهد و پشتیبانی گرافیکی از بخش های دیگر مؤسسه مثل سایتها و انتشارات را بر عهده دارد و اهدافی چون طراحی جلد کتابها و جزوات، لیبل CDها، کاتالوگ ها، فلش های تبلیغاتی پشتیبانی گرافیکی از دیگر بخش های مؤسسه را دنبال می کند.

اما واحد آفرینش های صوتی و تصویری که شامل بخشهای تدوینگری، تصویر برداری، بایگانی فایل ها، مدیریت فنی و برنامه نویسی می باشد، وظیفه تدوین محتوای تصویری، تولید وله های سینمایی، فیلم برداری از جلسات و همایش ها، نگه داری و گرفتن پشتیباناز کلیه فایل های صوتی و تصویری مربوط و موجود در مؤسسه، مدیریت و کنترل نرم افزارهای مورد نیاز، نظارت بر عملکرد فنی سایتها، تدوین طرح ارتقاء سایتها، مدیریت پروژه های برنامه نویسی، تولید برنامه های کامپیوتری و ویرایش ماژول ها و کامپوننت های مورد نیاز را بر عهده دارند.

3- الف: اداره فناوری اطلاعات؛

این بخش شامل دو واحد فنی و واحد اپراتوری سایت ها است.

در این بخش مدیریت و کنترل نرم افزاریهای مورد نیاز مؤسسه و ثبت دومین وهاست ،انجام می شود و اهدافی چون مدیریت سایتها، هماهنگی و نظارت بر عملکرد سایت ها، تدوین طرح های ارتقاع سایت ها، مدیریت برنامه نویسی و مدیریت شبکه را دنبال می نماید.

4- الف: انتشارات (خانه خرد)

در این واحد فرآیندهای مورد نیاز برای تدوین، چاپ، بازاریابی و فروش کتاب با اهدافی چون مدیریت تولید محتوا، چاپ محصولات نوشتاری و چند رسانه ای و بازاریابی و فروش، مدیریت می شود.

ب: معاونت علمی، آموزشی و پژوهشی:

این معاونت وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر فعالیتهای واحدهای زیر مجموعه خود را که معرفی خواهیم کرد با هدف دستیابی برنامه ریزی شده همراه با سرعت منطقی به اهداف تعریف شده را عهده دار می باشد. معاونت علمی، آموزشی و پژوهشی دارای زیر مجموعه هائی چون؛ اداره کل دائرة المعارف (اسلام پدیا) واحد ترجمه، واحد کتابخانه، اداره کل پاسخگوئی (اسلام کوئست)، اداره کل پژوهش و اداره کل آموزش می باشد که برخی از این واحدها خود دارای زیر مجموعه هائی است که شما می توانید با مراجعه به چارت سازمانی مؤسسه رواق حکمت آنها را مشاهده نمائید. ما در اینجا به معرفی مختصری از واحدهای اصلی این معاونت، جهت آشنائی شما خواهیم پرداخت.

1- ب: اداره کل پاسخگوئی؛

این بخش شامل دفتر پاسخگوئی به سؤالات مشابه، اداره تحقیقات و دفتر استفتاءات است. در این بخش نظارت بر محتوای تولید شده در کلیه واحدهای تابعه با هدف سیاست گذاری و کنترل محتوا؛ نظارت بر کیفیت محتوا، مدیریت علمی منابع انسانی در سازمان، نظارت بر اجرای برنامه های سالیانه و نظارت و کنترل محتوای موجود در سایت ها، سامان دهی می شود.

2- ب: اداره کل پژوهش؛

این بخش شامل دو بخش اصلی، اداره تنظیم آثار و دفتر پژوهشهای روز آمد می باشد که در اداره تنظیم آثار ما بخشهای، دفتر آماده سازی کتابها، دفتر تدوین درسهای استاد و دفتر تدوین سفرنامه های استاد را داریم.

نظارت بر محتوای تولید شده در کلیه واحدهای تابعه با هدف سیاست گذاری و کنترل محتوا، نظارت بر کیفیت محتوا، مدیریت علمی منابع انسانی و نظارت بر اجرای برنامه های سالانه، بر عهده این اداره می باشد.

1-2- ب – اداره تنظیم آثار؛

این اداره مدیریت فرآیند تبدیل داده های مکتوب و غیر مکتوب از تراث استاد هادوی و سایر نویسندگان به محتوای متنی و قابل چاپ را با هدف سامان دهی و اولویت بندی داده های تألیفی، تدریسی و سخنرانی جهت تدوین و مدیریت فرآیند تنظیم آثار تا مرحله چاپ و تکثیر، بر عهده دارد.

2-2-ب: دفتر پژوهشهای روز آمد؛

مدیریت فرایند شناسائی، بررسی و تولید در زمینه موضوعات و رویکرد های روز آمد با هدف توسعه پژوهش در حوزه علوم اسلامی به ویژه فقه و مبانی فقه، استخراج مباحث علمی جدید استاد، مدیریت فرایند تحقیق و تولید محتوا، دبیری جلسات علمی، جمع آوری و مستند سازی نظریه های علمی، صیانت از تمامی محصولات تولیدی و آماده سازی کتب و مقالات برای نشر، بر عهده این بخش می باشد.

 

3-ب: اداره کل آموزش؛

برنامه ریزی، مدیریت و نظارت در امور آموزشی با هدف دستیابی برنامه ریزی شده همراه با سرعت منطقی به تأمین نیازهای آموزشی در حوزه معاونت.

این بخش سعی دارد با شناسائی نیازهای موزشی بخشهای مختلف معاونت و تهیه برنامه های زمان دار جهت تأمین نیازهایآموزشی م<مممممممشاهسخیبگسش آموزشی بخشهای مختلف معاونت و تهیه برنامه های زمان دار جهت تأمین نیازهای آموزشی موسسه، به ارتقاء موسسه و منابع انسانی فعال در آن کمک نماید.

 

4-ب: واحد ترجمه؛

مدیریت کلیه زبانهای غیر فارسی تمام سایتهای موسسه و طراحی فرآیند ترجمه کتب و مقالات با هدف پشتیبانی واحد ها در دیگر زبانها، جذب مترجمین و محققین زبان های دیگر و ارتباط با آنها، بر عهده این بخش می باشد.

 

5-ب: اداره کل دائرة المعارف(اسلام پدیا)؛ شامل بخشهای؛ جمع آوری محتوا، اداره مدیریت کاربران، اداره بازیابی مقالات و واحد نظارت می باشد.

این اداره نظارت بر محتوای تولید شده در کلیه واحد های تابعه را با هدف سیاست گذاری و کنترل محتوا، نظارت به کیفیت محتوا، مدیریت علمی و تخصصی منابع انسانی موجود، نظارت بر اجرای برنامه های سالیانه و نظارت و کنترل محتوای موجود در سایتها را عهده دار می باشد.

به دلیل اهمیت این بخش از موسسه رواق حکمت توضیحات بیشتری را در زیر به نظر شما کاربر محترم می رسانیم.

اسلام پدیا (به زبان انگلیسی: Islampedia) نام پروژه ای در حوزه دین پژوهی است که تلاش می کند با تقویت روحیه مشارکت و مدیریت همکاری های ایجاد شده در بین مؤسسات و سازمان های متولی تولید محتوای دینی از یک سو و کاربران و محققین آزاد از سوی دیگر بزرگترین دایره المعارف آنلاین اسلامی را با عنوان دایره المعارف اسلامی (دایره المعارف اسلامی اسلام پدیا) ایجاد نماید

·اسلام پدیا یک دانشنامه با موضوع اسلام است و تلاش می کند تعریف دقیق و صحیحی از مفاهیم و گستره های دانش در حوزه اسلام را ارائه نماید. بدین منظور اسلام پدیا همگان را به مشارکت در این پروژه بر اساس سیاست های کلی خود دعوت می کند.

·مقصود از سیاست های کلی سیاست های محتوایی و شیوه نامه نگارشی و ویرایشی کلی اسلام پدیا است که در سرتاسر این دانشنامه آنلاین باید از سوی کاربران و ویرایش گران رعایت شوند. این سیاست ها شامل محتوایی و ویرایشی است:

محتوایی: سیاست هایی که دربارۀ مقبولیت و کیفیت محتوا و نام یک مقاله هستند.

ویرایشی:سیاست هایی که در بارۀ ساختار شکلی و ویرایش لفظی است

·اسلام پدیا سایتی اسلامی به معنای وسیع کلمه است و فقط در آن مطالب اسلامی قرار می گیرد یا آنچه مقدمه (مبادی قریبه) برای مباحث اسلامی هستند.

üمقصود از معنای وسیع کلمه این است که به همۀ ابعاد اسلام می پردازد و همۀ مذاهب را شامل می شود؛ یعنی از دو جهتِ قلمرو و نگاه، از جامعیت برخوردار است.

üدر این سایت دیدگاه مذاهبی طرح می شود که خودشان را مسلمان می دانند و یکی از دو ویژگی زیر را دارا هستند: الف. طرفداران قابل توجه در سطح جهان دارند؛ ب. اگرچه فعلاً طرفدار ندارند، اما از شهرت علمی برخوردارند مثل مذهب معتزله.

üنقد مذاهب یا فرقه هایی که از ویژگی بالا برخوردار نیستند، مانعی ندارد.

üتکمیل محتوا بر عهدۀ کاربران و پیروان مذاهب با حفظ سیاست های سایت می باشد.

·اسلام پدیا سایتی مرجع است و به اتقان و اعتبار مطالب تاکید دارد.

·قوانین حاکم بر تمام موارد کاربری در web باید در این سایت مراعات گردد.

·برای این سایت دو فاز پیش بینی شده است:

در فاز اول اطلاعاتی که توسط مجموعه محققان رواق حکمت جمع آوری و تدوین شده است، بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

در فاز دوم این امکان برای سایر مراکزی که در حوزه اسلام و اسلام شناسی فعالیت دارند فراهم می شود تا آنها بتوانند داده های خود را با نام و آرم مرکز خود بر روی این سایت قرار داده و به همراه کاربران و محققان آزاد در بارگزاری اطلاعات بر روی سایت و یاویرایش آن ها در سطوح مختلف مشارکت نمایند.

·این سایت در فاز اول به زبان فارسی راه اندازی خواهد شد، و در مراحل بعدی زبانهای دیگر به آن افزوده خواهد شد تا پاسخگوی کاربران در سراسر دنیا باشد.

3.اداره کل حوزه ریاست:

این بخش از موسسه رواق حکمت که شامل ادارات و واحد های؛ واحد استفتاءات، دفتر ریاست، اداره روابط عمومی و امور بین الملل و اداره برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی(ابنا) می باشد.

 

الف) اداره برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی(ابنا):

در این اداره، تولید برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت بر مبنای سیاستهای ریاست سازمان بهینه سازی می شود و طرح های واحد ها بررسی می گردد و کلیه برنامه های عملیاتی مدیریت می شود.

تعیین برنامه های سالانه، تعیین استاندارها و نحواجراء فعالیتها، تعیین شرایط احراز مشاغل، انتقال تکنولوژی های نوین مدیریتی، مدیریت پروژها و بررسی عملکرد ها، از اهداف این بخش می باشد.

 

ب) واحد استفتاءات دفتر؛ این واحد مدیریت و کنترل فرآیند دریافت پاسخها از استاد را بر عهده دارد ؛ و نظارت نهائی بر روند استفتائات قبل از ارسال بر روی سایت و حل اختلافات احتمالی در پاسخگوئی به سوالات را انجام میدهد

 

ج) دفتر ریاست؛ در این واحد؛ ایجاد ارتباط بین پرسنل، سازمان ها و مراجعان به ریاست موسسه ،سامان دهی می شود و اهدافی چون؛ مدیریت شاگردان استاد، مدیریت جلسات و همایش های استاد، برقراری ارتباط تلفنی بین نهادها و سازمان ها و اشخاص با استاد و مدیریت ارتباط ریاست موسسه با واحد های دیگر، دنبال می شود.

 

د) اداره روابط عمومی و امور بین الملل:

این واحد مدیریتی شامل یک بخش به نام واحد سر دبیری سایتها می باشد که ارتباطات کاری موسسه در خارج از مجموعه را ،چه درداخل کشور و چه در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی مدیریت می نماید.

 

1-د) واحد سر دبیری سایتها؛

این رده مدیریتی مسئول جمع آوری، تولید و مدیریت اطلاعات ارسالی (متن، عکس، فیلم،صدا) بر روی کلیه سایتهای موسسه می باشد و اهدافی چون جمع آوری اخبار پیرامون موسسه در همه رسانه های داخلی و خارجی، تهیه اخبار مناسب از وضعیت داخلی و فعالیت های موسسه، پوشش محتوائی کلیه بخشها در سایت رواق حکمت و نظارت کلی به سایتها را بر عهده دارد.

امیدواریم به آشنایی بیشتر شما با فعالیتهای موسسه رواق حکمت که در مسیر دانش افزایی برای دوستداران اسلام ناب که همانا مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهماست، کمک کرده باشیم.

والسلام